Privacy Statement

25 mei 2018

In het kader van de wet AVG publiceer ik hierbij mijn privacy statement. Door het aanklikken van de link is deze te downloaden en te lezen.

Voor vragen en/of opmerkingen neem gerust contact met mij op.

 

Privacy-statement

Inleiding

In het kader van de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) informeren wijbu over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij bewaren, wat wij doen met deze gegevens en hoe wij de gegevens bewaren en wie er toegang heeft tot deze gegevens. In dit privacy document maken wij onderscheid tussen de administratieve gegevens en de inhoudelijke gegevens.

 

Begripsbepaling:

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht per 25 mei 2018

Administratieve gegevens: Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, factuuradres, data en tijdstippen van gesprekken, offertes en facturen

Inhoudelijke gegevens: aantekeningen met betrekking tot de coaching of de therapie,inclusief door u ter beschikking gesteld materiaal

Wij: Marcel de Groen Consultancy – Marcel de Groen

 

lees verder via deze link