Werkwijze

Contractering - uitvoeren - evalueren - afronden

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt.

De vraag snappen (contract), communiceren, luisteren, zoeken, vinden en kiezen (uitvoeren), terugkijken en overdragen. Dat zijn de fases die in ieder proces aan de orde zijn. 

Marcel de Groen verbindt zich, maar houdt ook afstand: in between is de positie waarin hij zijn kwaliteiten optimaal kan inzetten. Dan kan hij zien, voelen, teruggeven en vragen stellen op zo'n manier dat het proces van transformatie op gang komt.

 

Thema's

Marcel de Groen Consultancy levert maatwerktrajecten, maar ziet een aantal thema's in het werk terugkomen:

Samenwerken: binnen teams en tussen teams. Door onderzoekend en ervaringsgericht met teams te werken worden individuele en teampatronen zichtbaar, onderliggende, soms onbewuste motieven herkenbaar en is er een goede grond om positieve keuzes te maken.

Autoriteit en Leiderschap: De autoriteit nemen om iets te vinden en het leiderschap om daaraan richting te geven.

Persoonlijke effectiviteit: zien hoe het precies is bij jou. Zodat je het authentieke van jezelf zichtbaar kan maken en je vanuit begrip over je eigen handelen beter kan kiezen (bv in je reactiepatroon of de richting die je uit wilt gaan).

Ondernemerschap: Doen waar je goed in bent, dat zichtbaar maken en en daarover met plezier communiceren zodat vreemden vrienden worden, vrienden klanten en klanten ambassadeurs.

 

Uitgangspunten

- Veiligheid: hieraan wordt gewerkt door duidelijkheid aan te brengen in rollen en taken. Grenzen van tijd en taak aan te brengen en te bewaken. En uiteraard vertrouwelijkheid.

- Alle niveaus; werken op het persoonlijke niveau kan van invloed zijn op het systeem; werken op systeemniveau is van invloed op de personen. Marcel de Groen Consultancy werkt op alle niveaus in de organisatie. Als management iets wil veranderen bij personen of teams, dan moet het ook naar zichzelf kunnen en willen kijken.

- reflectie: leren = ervaren = reflecteren. Zonder reflectie geen ontwikkeling