Fair Practice Code politiek correct

25 april 2018

Fair Practice Code is een politiek correct statement zonder ballen

 

“Er bestaat een breed gedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde culturele en creatieve sector. De Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben in het adviesrapport ‘Passie gewaardeerd’ geconcludeerd dat de sector weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend is, maar dat er ook sprake is van uitholling en van een zorgelijke arbeidsmarkt.”

Blijf in Rol

30 november 2017

Er zijn momenten in de coaching dat het erop aankomt. Vaak lukt dat goed (en soms ook niet: dan voelde ik het moment, maar durfde niet in te grijpen.) Het bewaken van de coach-relatie en het kennen van mijn eigen valkuilen zijn voor mij dan cruciaal. In een onlangs gevoerd coachgesprek kwam zo’n cruciaal moment naar voren. En, alhoewel dat spannend is, heb ik geïntervenieerd.

 

Pagina's