Marcel de Groen

"De ervaring van schoonheid heeft te maken met iets zo waarnemen dat je denkt: zo is het precies: dit is precies zoals het is".

"De ervaring dat je even mag zien hoe het is, alsof de sluier even wordt weggetrokken van de wereld om te zien hoe het is."

(Rutger Kopland in van de Schoonheid en de Troost, VPRO-televisie - 2000)

 

Visie: mensen die kunnen zien hoe het is, vanuit het besef van hun geschiedenis, met zelfkennis, zelfreflectie en verantwoordelijkheid voor wie ze nu zijn, nemen vanuit autoriteit en leiderschap hun rol en dragen bij aan de ontwikkeling van hun omgeving en de maatschappij waarin we leven en de wereld waarin we staan.

 

Marcel de Groen luistert, kijkt en geeft terug. Al bij de eerste kennismaking. Marcel de Groen gebruikt het gesprek als belangrijkste werkvorm in zijn praktijk.

Hij gebruikt diverse inspiratiebronnen en metaforen en herkent snel valkuilen en patronen. Hij ondersteunt je om het monster in de bek te kijken, met aandacht en humor en helpt je om je leven niet te laten beheersen door dat monster. In het werk onderzoekt hij hoe "het" precies zit, bij individuen, in teams of in organisaties. Hij helpt de sluier op te lichten om precies en zonder oordeel te zien, niet functionele patronen te begrijpen en de keuzevrijheid om iets anders te doen te vergroten.

 

Hij richt zich op transformatie: om met de kennis van het verleden de kracht te vinden om keuzes te maken, richting  te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor wie je nu bent en wat je doet.

 

Marcel de Groen Consultancy coacht individuen en teams en neemt een consultancy rol voor organisaties.

 

In het werken met Marcel de Groen Consultancy word je gezien en gehoord en leer je te accepteren, te kiezen en te handelen.