Marcel de Groen

"De ervaring van schoonheid heeft te maken met iets zo waarnemen dat je denkt: zo is het precies: dit is precies zoals het is".

"De ervaring dat je even mag zien hoe het is, alsof de sluier even wordt weggetrokken van de wereld om te zien hoe het is."

(Rutger Kopland in van de Schoonheid en de Troost, VPRO-televisie - 2000)

 

Marcel de Groen Consultancy begeleidt en adviseert individuen en teams in (persoonlijk) leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken.

 

Vol leven en werken door het kunnen zien van de eigen kracht, het gebruiken van inspiratiebronnen, het leren kennen van valkuilen en het accepteren van beperkingen en belemmeringen. We onderzoeken hoe "het" precies zit, individueel of in teams, de sluier oplichten om jezelf en de ander, precies en zonder oordeel te zien. We richten ons op acceptatie en transformatie met als doel het authentieke zichtbaar te krijgen, keuzes te maken, zelf richting te kiezen en daarheen stappen te zetten.

 

In het werken met Marcel de Groen Consultancy word je gezien en gehoord en leer je te accepteren, te kiezen en te handelen.